.

Yucelmethode. Bouwen aan herstel.

Belangrijk is dat je als hulpverlener helpt de mensen zoveel mogelijk hun eigen kracht te laten gebruiken bij het verhelderen en oplossen van problemen. In de huidige tijd komt op dit uitgangspunt steeds meer nadruk te liggen. De Yucelmethode is ontworpen om mensen, gezinnen, families en netwerken te helpen om vanuit hun eigen kracht en met tijdelijke ondersteuning hun problemen te overwinnen. Voor veel mensen zijn de bestaande hulpverleningstechnieken te abstract en te talig. Met de kleurrijke blokken en steunpilaren ga je aan de slag om een huidige opstelling te maken.  Je brengt blok voor blok je levenssituatie in beeld. Je haalt het als het ware uit je hoofd en je plaatst het tastbaar, zichtbaar voor je. Waardoor de situatie overzichtelijk wordt.

Eigen kracht ontdekken en vandaaruit werken heeft meer effect dan van een ander oplossingen horen en opvolgen. Dat is ook de reden dat ik met de Yucelmethode werk. Het sluit volledig aan bij hoe ik mensen wil en kan helpen. De methode is bruikbaar voor alle situaties waarin personen, gezinnen, families en netwerken op een gestructureerde, creatieve manier nadenken over problemen en de oplossingen daarvan.